กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, ประจำภูเก็ต
100/425 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ตำบลรัษฎา,
อำเภอเมือง ภูเก็ต 83000, ประเทศไทย
โทร. +66 (0) 7661 0407
แฟกซ์ +66 (0) 7661 0408

อีเมล์ : phuket@hk-diplo.de
          anette@junkseilon.com
          info@deutscheskonsulatphuket.com

เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลาทำการ 9.00 – 13.00 น.
ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ของไทยและเยอรมัน

  ** ระยะทางจากเทสโก้ โลตัส ถึงกงสุล 1,100 เมตร