การซื้อสินทรัพย์ (การตรวจสอบรายละเอียดสินทรัพย์)

ชาวต่างประเทศหลายท่านมีความประสงค์จะซื้อสินทรัพย์ในภูเก็ต ร่วมกับเพื่อนผู้ใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน บ้าน ท่ามกลางทัศนียภาพสวยงาม หรือห้องชุดซึ่งหันหน้าสู่มหาสมุทรอินเดีย แต่เมื่อการซื้อขายเสร็จสิ้นลง ท่านอาจ ประสบปัญหายุ่งยากร้ายแรง สูญเสียทั้งเงินทองทั้งเวลา หากพบว่า

  • ผู้ขายไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
  • ผู้ขายและทนายความร่วมมือกันฉ้อโกงผู้ซื้อ
  • เหตุเดือดร้อนอื่นๆ
เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว กงสุลกิตติมศักดิ์จึงตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาผู้ประสงค์จะ ซื้อบ้าน และ/หรือ ที่ดิน โดยมีคุณจู เนาว์มันน์ เป็นนักออกแบบและตกแต่งภายใน (www.zhunaumann.com) เป็นผู้คอยสนับสนุนงาน ทั้งนี้ บริการของเราครอบคลุมถึง
  • การตรวจสอบ เอกสารสัญญาต่างๆ
  • การตรวจสอบ โฉนดที่ดิน และ ธุรกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินกับกรมที่ดิน
  • การตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายมีสิทธิ์ขายที่ดินดังกล่าว
  • การตรวจสอบราคาซื้อขาย
หลังการซื้อขายสินทรัพย์สำเร็จลงด้วยดี ท่านอาจต้องการมัณฑนากรมาช่วยแปลงโฉมและรังสรรค์บ้านของท่านให้ งดงาม (ไม่ว่าท่านจะอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศก็ตาม) โปรดติดต่อทางโทรศัพท์ 089 6683639 หรือ ทางอีเมล์ zhunaumann@gmail.com